لایسنس نرم افزار های ایندیویژوال بصورت اختصاصی برای مشتری هستند و شرکت آرمان نگاران آراد بجز حق اشتراک پشتیبانی تقاضای هیچ مبلغ یا پورسانتی نخواهد کرد.